Om Harstena

top6.jpg

Långt ut i Östergötlands skärgård ligger ön Harstena och runt omkring en samling småöar som tillhör Harstena. Första gången namnet Harstena omnämns är i en skattelängd från 1543. I en mantalslängd från 1678 finns två hushåll med 8 personer. 1734 fanns det 10 hushåll med 24 personer. 1757 friköptes Harstena av öborna och blev ett fritt skattehemman.

Ön uppdelades i 3 sjättedelar och 4 åttondelar som senare kluvits och blivit 6 tolftedelar och 8 sextondelar som består än idag. Invånarantalet var högst under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Ca 70-80 personer. Idag finns ett fåtal personer som bor året runt på Harstena men på somrarna befolkas ön av 100-tals ättlingar och sommargäster.