Välkommen

top31.jpg

Välkommen till Harstena Museum som drivs av Harstena Byskoleförening.

Harstena Byskoleförening söker SKOLVÄRDAR till sommaren 2021

Annons för jobbet som skolvärd finns här: SKOLVÄRD 2021

ÖPPET SOMMAREN 2021
Museet och trankokeriet är öppet kl.11-15 under  sommaren,  Söndagen den 27/6 – Lördagen 21/8  V.26-33
Övriga händelser 2021 se kalendern

2021:
På grund av rådande omständigheter är det traditionella midsommarfirandet på Harstena inställt.

Harstena Byskoleförening kommer ej heller att arrangera någon byfest i år.

Museet i Harstena skola kommer att vara öppet från söndag 27 juni – lördag 21 augusti. Öppettider 11.00 – 15.00.
Hänsyn tas givetvis till Folkhälsomyndigetens rekommendationer.

Harstena Byskoleförenings årsmöte kommer att äga rum lördag 24 juli 10.00 utanför skolan.

Hälsningar
Styrelsen Harstena Byskoleförening

Midsommarstang

Varmt välkommen! 

Vi har nu fått eget Swish-nummer där ni kan betala medlemsavgift mm.
Skriv vad betalningen avser i meddelande-fältet
SWISH: 123 024 33 94