Välkommen

top31.jpg

Välkommen till Harstena Museum som drivs av Harstena Byskoleförening.

Information om säsongen 2021 kommer under våren

ÖPPET SOMMAREN 2020
Museet och trankokeriet är öppet kl.11-15 under hela sommaren, Söndagen den 21/6 – Lördagen 15/8
V.26-33
Övriga händelser 2020 se kalendern

MIDSOMMAR – OBS!

2020:
På grund av rådande omständigheter är det traditionella midsommarfirandet på Harstena inställt.

Harstena Byskoleförening kommer ej heller att arrangera någon byfest i år.

Museet i Harstena skola kommer att vara öppet från söndag 21 juni – lördag 15 augusti. Öppettider 11.00 – 15.00.
Hänsyn tas givetvis till Folkhälsomyndigetens rekommendationer.

Harstena Byskoleförenings årsmöte kommer att äga rum lördag 18 juli 10.00 utanför skolan.

Hälsningar
Styrelsen Harstena Byskoleförening

Midsommarstang

 

Årets utställning: Breven från Alaska

Mellan 1850 – 1920 emigrerade fler än 1 000 000 svenskar till USA. En av dessa var Harstena-sonen Ferdinand Svensson som kom att bosätta sig i Alaska. Det här är berättelsen om hans liv och hur han behöll kontakten med sin familj på Harstena livet ut. Omkring 40 brev från Sverige till Alaska, skrivna mellan 1899 och 1934, finns bevarade. De flesta av dem är skrivna av brodern Carl Svensson på Harstena.

Varmt välkommen! 

Vi har nu fått eget Swish-nummer där ni kan betala medlemsavgift mm.
Skriv vad betalningen avser i meddelande-fältet
SWISH: 123 024 33 94