Välkommen

top31.jpg

Välkommen till Harstena Museum som drivs av Harstena Byskoleförening.

ÖPPET SOMMAREN 2016
Museet och trankokeriet är öppet kl.11-15 under hela sommaren, Söndagen den 26/6 – Lördagen 20/8
V.26-33
Övriga händelser 2016 se kalendern

Varmt välkommen!