Bli medlem

top2Stöd oss

Genom att betala 50 kronor per medlem, medverkar du till att Harstena Byskoleförening kan fortsätta hålla skolan öppen för besökare med unika utställningar om skolgången och livet på Harstena.

Stöd skolan och sätt in 50 kr per medlem på Bankgiro: 604-0398, ange namn på person/er, adress, e-mailadress, samt vilket år din insättning avser.

Nu kan ni även betala medlemsavgiften till vårt Swish-nummer: 123 024 33 94
(Skriv vem betalningen avser i meddelande-fältet)

Tack för ditt stöd – det är viktigt för oss att berätta om livet på Harstena förr i tiden.