Byskoleföreningen

top51.jpgFöreningen bildades på 1970-talet och hette från början ”Föreningen För Harstena Byskolas Bevarande Och Nyttjande För Kulturella Ändamål”. Namnet har nu förenklats  men ändamålet består och uppnås genom den museiverksamhet som föreningen bedriver sommartid i skolhuset, redskapsboden och Trankokeriet. Verksamheten syftar också till att beskriva livet på Harstena i gången tid för nutida Harstenagenerationer och besökande.